Terminy kursów:
15 kwietnia 2024 godz. 16.00 trwają zapisy
MAJ 2024 trwają zapisy
CZERWIEC 2024 trwają zapisy

Egzamin wewnętrzny

Sprawdź szczegóły szkolenia

Egzamin wewnętrzny

Egzamin wewnętrzny składa się z 2 części:

  • teoretycznej – przeprowadzanej przy użyciu testu komputerowego;
  • praktycznej – odbywającej się na placu manewrowym i w ruchu drogowym (po uzyskaniu pozytywnego wyniku z teorii).

Kryteria oceny, czas trwania, zadania są zgodne ze sposobem przeprowadzania egzaminu państwowego. Arkusze z obu części egzaminu wewnętrznego otrzymuje Kursant, a kopie dołączane są do jego dokumentacji pozostającej w ośrodku szkolenia.

Warunkiem ukończenia kursu i przystąpienia do egzaminu państwowego jest pozytywny wynik z teorii i praktyki.