Terminy kursów:
15 kwietnia 2024 godz. 16.00 trwają zapisy
MAJ 2024 trwają zapisy
CZERWIEC 2024 trwają zapisy

Egzamin państwowy praktyczny

Dowiedz się więcej

Egzamin państwowy praktyczny

Na egzamin należy zgłosić się 15 min. przed ustaloną godziną i czekać w poczekalni na wezwanie.

Osoba zdająca musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość oraz okulary, jeśli w zaświadczeniu lekarskim odnotowano informację o konieczności korekty lub ochrony wzroku (kod 01).

Egzaminy praktyczny składa się z dwóch części. Pierwsza odbywa się na placu manewrowym.

Osoba egzaminowana ma za zadanie:

  • sprawdzić stan techniczny losowo wybranych, podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy (czas wykonania maksymalnie 5 min.),
  • przygotować się do jazdy (czas jest nielimitowany),
  • wykonać manewr ruszania z miejsca oraz jazdę pasem ruchu do przodu i tyłu (tzw. „jazda po łuku”),
  • ruszyć z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Jeżeli osoba zdająca uzyskała wynik negatywny, musi ponownie przystąpić do egzaminu praktycznego. W tym celu ustala termin i uiszcza opłatę w Dziale Obsługi Klienta.

Jeśli osoba egzaminowana prawidłowo wykonała wszystkie zadania na placu manewrowym, może przystąpić do drugiej części egzaminu praktycznego- jazdę w ruchu drogowym na drogach publicznych.

* Szczegółowe kryteria oceny państwowego egzaminu praktycznego zamieszczone są w Załączniku nr 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców:

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-1206,18868074.html

UWAGA

Podczas egzaminu praktycznego osoba egzaminowana może tylko raz nieprawidłowo wykonać to samo zadanie egzaminacyjne.

Po zakończeniu egzaminu praktycznego egzaminator informuje o wyniku (jeżeli jest negatywny podaje przyczynę). Jeśli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik, może ponownie przystąpić do egzaminu praktycznego ustalając termin i wnosząc opłatę w Dziale Obsługi Klienta.

Jeżeli wynik egzaminu praktycznego jest pozytywny, należy zgłosić się do Starostwa (właściwego ze względu na miejsce zameldowania) i dokonać opłaty za dokument prawa jazdy (100,50 zł).

UWAGA

Skargi lub zastrzeżenia w przypadku niezgodności w przebiegu egzaminu państwowego z obowiązującymi przepisami, można zgłaszać do Dyrektora Ośrodka Egzaminowania w terminie 7 dni od daty jego przeprowadzenia.