Terminy kursów:
15 kwietnia 2024 godz. 16.00 trwają zapisy
MAJ 2024 trwają zapisy
CZERWIEC 2024 trwają zapisy

Egzamin państwowy teoretyczny

Dowiedz się więcej

Egzamin państwowy teoretyczny

Na egzamin należy zgłosić się 15 min. przed ustaloną godziną i czekać w poczekalni na wezwanie.

Osoba zdająca musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość oraz okulary, jeśli w zaświadczeniu lekarskim odnotowano informację o konieczności korekty lub ochrony wzroku (kod 01).

Teoretyczny egzamin państwowy składa się z 32 pytań (20 z wiedzy podstawowej, 12 z wiedzy specjalistycznej). Przeprowadzany jest na komputerze i trwa maksymalnie 25 minut. Polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 74. Pozytywny wynik z egzaminu gwarantuje uzyskanie co najmniej 68 punktów. Podczas szkolenia kursant otrzymuje dostęp do bazy identycznych pytań.

Jeśli osoba zdająca uzyskała negatywny wynik, może ponownie zapisać się na egzamin.

W Dziale Obsługi Klienta należy dokonać opłaty egzaminacyjnej i ustalić termin kolejnego egzaminu teoretycznego.

Jeżeli wynik jest pozytywny, należy udać się do Działu Obsługi Klienta, by ustalić termin egzaminu praktycznego i dokonać opłaty.

UWAGA

Zdany egzamin teoretyczny, mimo rezygnacji z podejścia do egzaminu praktycznego (lub jego niezdania) nie traci swojej ważności.

Szczegóły na: http://www.mord.pl/index.php/egzaminowanie/egzamin-teoretyczny/87-egzamin-teoretyczny