Terminy kursów:
MARZEC 2024 trwają zapisy
KWIECIEŃ 2024 trwają zapisy
MAJ 2024 trwają zapisy

Korytarz życia i jazda na suwak

Korytarz życia

Od 6 grudnia 2019 r. obowiązują przepisy jednoznacznie określające zasady zachowania kierowców w sytuacjach istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego: korytarz życia, gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego,

Jazda na suwak

oraz tzw. jazda na suwak, kiedy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów. Kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo , a poruszający się pozostałymi pasami – na prawo, tak, aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/tworzenie-korytarzy-zycia-i-jazda-na-suwak-obowiazkowe-od-6-grudnia-2019-r
http://www.zyciemapierwszenstwo.pl/
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/tworzenie-korytarzy-zycia-i-jazda-na-suwak-obowiazkowe-od-6- grudnia-2019-r